X’taqra f’IL-LEĦEN tal-Ħadd 11 ta’ Lulju 2021

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa kull nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija

 • L-Ewropa għandha bżonn il-fidi f’Alla
 • Għalfejn il-Maratona Oħloq Tbissima!
 • 10 persuni jiggradwaw mill-programm ta’ riabilitazzjoni mid-droga
 • Qalb miftuħa għall-ħniena tiegħu
 • Il-Beatu Nazju Falzon: mudell ta’ kif ngħixu u nħobbu
 • Ħatriet ta’ saċerdoti Għawdxin barra minn xtutna
 • Rebħa favur il-ħajja fl-Ingilterra
 • Il-quddiesa Biżantina f’Ġieħ it-Twelid ta’ San Ġwann Battista fiċ-Ċentru tal-Onkoloġija Sir Anthony Mamo
 • Editorjal – Ir-Rapport Matic
 • L-Aqwa u l-ewwel dritt
 • Dun Mikiel Attard – li baqa’ fil-qalb ta’ dawk li ltaqgħu miegħu.
 • Tlieta tal-Aħwa Grimm
 • It-Tereżjani f`Malta : Il-Pesta tal-1675
 • Ħarset San Ġużepp fuq wiċċ Ġesù 

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: