X’taqra f’Il-Leħen tal-Ħadd 26 ta’ Settembru 2021

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom  fi IL-LEĦEN, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa kull nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija

 • Għaliex il-kumpaniji biljunarji huma f’isterizmu dwar il-ligi f’Texas dwar l-abort
 • Jitwaqqaf il-Grupp SYCAMORE għad-dixxerniment  vokazzjonali fost iż-żgħażagh
 • Pass ieħor fil-Proċess tal-Kawża għall-Beatifikazzjoni ta’ Henry u Inez Casolani
 • Omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi: “Solidarjetà mal-vulnerabbli, id-dgħajfa u d-dipendenti
 • L-Arċisqof Charles J. Scicluna: “Infittxu f’kollox il-ġustizzja”.
 • Frate Alessandro jkanta f’Għawdex
 • Villa San Lawrenz f’idejn il-Knisja  
 • Ittra Pastorali mill-Isqof ta’ Għawdex Monsinjur Isqof Anton Teuma fl-ftuħ tas-sena Pastorali
 • Il-Papa Franġisku jitkellem dwar l-istorja twila tal-Knisja – fidi ferventi fil-qalba tal-persekuzzjoni
 • Il-Knisja, il-Kontemplazzjoni u d-Deżert.  
 • Editorjal – Tfixkil minn barra u minn gewwa
 • Teżor kbir
 • Il-Profil tar-Rużarju
 • Id-Direttorju Ekklezjastiku 2021 gwida imprezzabbli
 • Il-pagi u l-barranin
 • Il-Papa jistieden lill-katekisti għal alfabett ġdid.
 • Il-mużika fil-festa Maltija – il-marċ tal-Inkoronazzjoni
 • Il-Kardinal Pollakk Stefan Wyszynski dikjarat il-Primat tal-Millenju
 • Id-diżordni tal-Ispirtu!

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: