Papa Franġisku: Il-vokazzjoni ‘hija li l-ħolma ta’ Alla ssir realtà’

Print Friendly, PDF & Email

Il-Papa Franġisku jgħid li meta nitkellmu dwar il-vokazzjonijiet, inkunu qed nitkellmu biex il-ħolma ta’ Alla ssir realtà. Din l-osservazzjoni għamilha l-Qdusija Tiegħu f’Messaġġ maħruġ il-Ħamis 5 ta’ Mejju, fl-okkażjoni tad-59 Jum Dinji ta’ Talb għall-Vokazzjonijiet, li din is-sena ħabat fit-8 ta’ Mejju, u li tema hi: “Imsejħin Nibnu l-Familja Umana”.

Fil-messaġġ tiegħu, l-Papa fakkar lir-reliġjużi u lill-kleru li huma msejħin: ikunu protagonisti tal-missjoni tal-Knisja; li jkunu gwardjani ta’ xulxin u tal-ħolqien; li jilqgħu l-ħarsa ta’ Alla; biex jibnu dinja fraterna.

“Bħala Nsara, aħna mhux biss nirċievu vokazzjoni individwalment; aħna wkoll imsejħin biex inkunu flimkien. Aħna bħall-madum tal-mużajk,” qal il-Papa. “Kull wieħed u waħda minna huwa sabiħ fih innifsu, imma biss meta jitqiegħdu flimkien jiffurmaw stampa. Kull wieħed minna jiddi bħala kewkba fil-qalb ta’ Alla u fis-sema tal-univers.”

Fl-istess ħin, irrifletta, msejħin biex jiffurmaw kostellazzjonijiet li jistgħu jiggwidaw u jdawwlu it-triq tal-umanità, ibda mill-postijiet li jgħixu fihom. Il-misteru tal-Knisja, qal il-Papa, huwa “ċelebrazzjoni tad-differenzi,” “sinjal u strument ta’ dak kollu li l-umanità hija msejħa li tkun”. Kull wieħed, insista, huwa mprezzabbli għall-kontribut individwali tagħhom.

Il-Papa qal li meta nitkellmu dwar “vokazzjoni”, allura, mhux biss li wieħed jagħżel dan jew dak il-mod ta’ ħajja, jew li jiddedika ħajtu għal ċertu ministeru, jew li jiġi attirat mill-kariżma ta’ familja reliġjuża, moviment, jew komunità ekkleżjali. Il-Papa qal, “Kull vokazzjoni fil-Knisja, u f’sens usa’ fis-soċjetà, tikkontribwixxi għal għan komuni, jiġifieri dak li niċċelebraw fost l-irġiel u n-niesa dik l-armonija ta’ diversi doni li jistgħu jsiru biss mill-Ispirtu s-Santu”.

Waqt li indirizza lis-saċerdoti, reliġjużi, nisa u rġiel ikkonsagrati, u l-fidili lajċi, l-Papa ħeġġeġ lil kulħadd biex “jivvjaġġa u jaħdem flimkien biex jagħtu xhieda tal-verità li l-familja umana kbira waħda magħquda fl-imħabba mhijiex viżjoni utopika, iżda l-iskop stess li għaliha Alla ħalaqna.”

Il-Papa temm il-messaġġ tiegħu għall-Jum Dinji ta’ Talb għall-Vokazzjonijiet b’appell lill-Knisja kollha, biex taħdem flimkien, ispirata mill-imħabba ta’ Alla. “Ejjew nitolbu, ħuti, biex il-Poplu ta’ Alla, fost il-ġrajjiet drammatiċi tal-istorja, iwieġeb dejjem aktar għal din is-sejħa,” qal il-Papa. “Ejjew nitolbu d-dawl tal-Ispirtu s-Santu, biex ilkoll insibu l-post xieraq tagħna u nagħtu l-aħjar minna nfusna f’dan il-pjan divin kbir!”

Għal aktar tagħrif idħol fuq is-sit: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-05/pope-francis-message-for-world-day-of-prayer-for-vocations.html

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: