#EOF2022: Il-valuri u l-prinċipji ta’ San Franġisk jistgħu ‘jeqirdu l-inugwaljanzi’.

Print Friendly, PDF & Email

Anthony Guidotti qed jattendi l-Ekonomija ta’ Francesco, li qed issir bejn it-22-24 ta’ Settembru, fil-belt ċentrali Taljana ta’ Assisi, bħala riċerkatur u “raħħal” fil-Villaġġ tal-Inugwaljanzi.

Meta tkellem mal-aġenzija tal-aħbarijiet tal-Vatikan, spjega li matul l-avveniment se jkun hemm sensiela ta’ “rħula”, kull wieħed jiffoka fuq suġġett differenti. “R-raħal tiegħi”, jispjega Anthony, jissejjaħ is-CO2 tal-inugwaljanzi, għalkemm, żid jgħid, “mhux se nitkellmu biss dwar l-inugwaljanzi li għandhom x’jaqsmu mas-sostenibbiltà, iżda fl-oqsma kollha tal-inugwaljanza, kemm jekk tkun ta’ opportunità, finanzjarja jew ekoloġika.”

Anthony spjega li r-riċerka tiegħu tiffoka fuq id-dinjità ekonomika u l-bini tal-ġid tal-komunità. “Nemmen li dak li nġib huwa li nqarreb dak li jien naħseb dwar ix-xogħol tiegħi ma’ dawk li jfasslu l-politika, fil-livell lokali, biex naħsbu dwar kif nibdlu dawn l-ideat u dawn il-prinċipji li għandna f’azzjoni reali li ttejjeb il-ħajja tan-nies”. Għadna ma nafux kif nistgħu nagħmlu dan, imma “naħseb li l-ewwel ħaġa li trid issir hija l-identifikazzjoni tal-prinċipji tagħna”. Iwissi li jekk ma jkollniex bażi normattiva biex inqabblu l-politika pubblika tagħna, “mela l-poltika pubblika se tgħin lil ħaddieħor minbarra l-ġid komuni”.

Filwaqt li jżomm dan f’moħħu, Anthony jkompli jgħid, “naħseb li l-ewwel ħaġa hi li jkollna konversazzjonijiet u laqgħat bħal dawn, li fihom nistgħu verament ngġidu u nimpenjaw ruħna għalihom: dawn huma l-prinċipju tagħna, dawn huma l-valuri tagħna, u allura nistgħu naħdmu flimkien u ngħidu: okay, dan xi jfisser għall-politika pubblika tagħna?”

Il-valuri u l-prinċipji, speċjalment f’post bħal Assisi huma ċari ħafna, jgħid Anthony. Meta tant nies minn madwar id-dinja jingħaqdu flimkien, aħna lkoll inġibu xi ħaġa, u dan, skont Anthony, huwa “aspett importanti ta’ dan l-avveniment u dak li qed nippruvaw inwettqu”. Jeħtieġ li nkunu “moviment globali”. Madankollu, ikompli Anthony, “saħansitra aktar minn dak li nġibu, naħseb li huwa dak li aħna miftuħa għalih, dak li nisimgħu”.

Ġej mill-Istati Uniti, Anthony jaħseb li jista’ jitgħallem ħafna dwar l-inugwaljanza, kif ukoll fuq “politika pubblika aktar awtentika” billi jisma’ u jikkollabora ma’ kollegi u ħbieb ġodda minn dawn il-pajjiżi differenti: “Huwa fil-fatt kif aħna nimpenjaw ruħna, nikkollaboraw u niriċievu minn xulxin”.

Nhar is-Sibt, il-Papa Franġisku se jmur Assisi, biex jattendi fl-aħħar jum tal-attività Ekonomija ta’ Francesco. Anthony esprima li għandu ħerqa kbira li jara lill-Papa, kif ukoll eċċitament biex jixhed b’mod dirett it-tmexxija tal-Papa Franġisku dwar kwistjonijiet globali.

Anthony qal, li l-Papa “Hu xi ħadd li jagħti eżempju ta’ dak il-valur li jisma’ u li jirċievi. U nemmen lit-tmexxija tiegħu fuq dawn il-kwistjonijiet kollha li huma koperti f’dan l-avveniment hija tassew importanti hemm kif naħsbu dwar il-Knisja Kattolika fid-dinja moderna, kemm f’termini ta’ kif nittrattaw l-isfidi ta’ llum, iżda wkoll kif aħna nħarsu lejn il-futur fl-amministrazzjoni tagħna ta’ dak il-futur”

Għal aktar tagħrif idħol fuq is-sit: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-09/economy-of-francis-young-united-states-inequalities-village.html

%d bloggers like this: