Illum il-Ħamis, 8 ta’ Diċembru 2022

Print Friendly, PDF & Email

Solennità tat-Tnissil bla Tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija. (S)

Il-Qari tal-Quddiesa tal-lum …

Il-Liturġija tas-Sigħat (Brevjar) tal-ġurnata …

Pass, Pass. Ħsieb qasir għal kull ġurnata mis-Superjur Joe Fenech …

Filmat qasir fuq is-Solennità tat-Tnissil bla Tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija …

Quddiesa mis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu – tibda fit-8.30am …

GĦAJNUNA GĦALL-QUDDIES TAL-ĦADD

Fittex aktar fil-Laikos … https://www.laikos.org/

Leave a Reply

%d bloggers like this: