Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Jum il-Milied. (Sena A)

Print Friendly, PDF & Email

Inħajru lit-tfal permezz ta’ dan il-poster biex fil-weekend jieħdu sehem fil-Quddiesa fil-knisja kull nhar ta’ Ħadd mal-familjari jew mall-kuraturi tagħhom. Bħala tħejjija, iridu jimlew il-kaxxi vojta bi kliem mill-Vanġelu skont kif hemm fl-istruzzjonijiet.

Leave a Reply

%d bloggers like this: