Il-Papa: L-attrazzjonijiet jistiednu l-ferħ tal-Evanġelju

Print Friendly, PDF & Email

Waqt li kien qed jindirizza lill-Unjoni Nazzjonali Taljana ta’ Attrazzjonijiet li jgħollew (UNAV) it-Tnejn filgħodu, l-Papa Franġisku kkummenta dwar il-valur tal-attrazzjonijiet bħala trasportaturi kemm tal-ferħ kif ukoll tal-messaġġ tal-Evanġelju.

L-Unjoni Nazzjonali tal-Attrazzjonijiet li jgħollew tgħin biex tipproteġi u tippromwovi attrazzjonijiet tal-luna park fl-Italja.

Waqt li rrifletta fuq il-frażi tal-bidu mill-Eżortazzjoni Appostolika ‘Evangelii gaudium’ – “il-ferħ tal-Evanġelju jimla l-qalb u l-ħajja kollha ta’ dawk li jiltaqgħu ma’ Ġesù – l-Papa nnota kif l-għaqda tgħin fil-kooperazzjoni fit-“tħabbira tal-Evanġelju minħabba l-ferħ li jġibu lin-nies” permezz tal-attrazzjonijiet tagħhom. Fl-irħula u l-ibliet minn fejn jgħaddu l-attrazzjonijiet, il-Papa Franġisku qal li l-Knisja trid takkumpanja lill-operaturi fil-ħidma tagħhom, u twassal it-“tħabbira ferrieħa tas-Saltna ta’ Alla” lil kulħadd.

Mumenti ta’ ferħ veru li l-attrazzjonijiet li jgħollew jistgħu jgħinu  fit-tixrid tal-kreattività u l-immaġinazzjoni, qal il-Papa Franġisku, filwaqt li jalljenaw lit-tfal u lill-adulti “mill-inkwiet żgħir li jaħkem il-ħajja ta’ kuljum”. Dan huwa mrawwem mill-ġenwinità li tinsab f’post bħal park tad-divertiment, li jvarja mill-“mudelli artifiċjali u konformisti” li jiċċirkolaw fil-midja, innota l-Papa.

F’dinja li ta’ spiss hi mimlija mid-dlam u l-kunflitt, il-ferħ sempliċi u veru li jinsab f’park tad-divertiment jista’ jkun mod kif tkun kuntent. Billi tħeġġeġ lin-nies biex jinġabru flimkien u jgawdu l-kumpanija tagħhom, l-attrazzjonijiet jistgħu wkoll iġibu mumenti ta’ laqgħa flimkien bħala “aħwa fis-sempliċità”. L-Papa temm id-diskors tiegħu billi rringrazzja lill-organizzazzjoni tal-ħila tagħha li tfakkarna li “aħna magħmula mhux biss għax-xogħol, iżda wkoll għaċ-ċelebrazzjoni”.

Għal aktar tagħrif idħol fuq is-sit: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-03/pope-attractions-invite-joy-of-gospel.html

Il-Papa: L-attrazzjonijiet jistiednu l-ferħ tal-Evanġelju

Waqt li kien qed jindirizza lill-Unjoni Nazzjonali Taljana ta’ Attrazzjonijiet li jgħollew (UNAV) it-Tnejn filgħodu, l-Papa Franġisku kkummenta dwar il-valur tal-attrazzjonijiet bħala trasportaturi kemm tal-ferħ kif ukoll tal-messaġġ tal-Evanġelju.

L-Unjoni Nazzjonali tal-Attrazzjonijiet li jgħollew tgħin biex tipproteġi u tippromwovi attrazzjonijiet tal-luna park fl-Italja.

Waqt li rrifletta fuq il-frażi tal-bidu mill-Eżortazzjoni Appostolika ‘Evangelii gaudium’ – “il-ferħ tal-Evanġelju jimla l-qalb u l-ħajja kollha ta’ dawk li jiltaqgħu ma’ Ġesù – l-Papa nnota kif l-għaqda tgħin fil-kooperazzjoni fit-“tħabbira tal-Evanġelju minħabba l-ferħ li jġibu lin-nies” permezz tal-attrazzjonijiet tagħhom. Fl-irħula u l-ibliet minn fejn jgħaddu l-attrazzjonijiet, il-Papa Franġisku qal li l-Knisja trid takkumpanja lill-operaturi fil-ħidma tagħhom, u twassal it-“tħabbira ferrieħa tas-Saltna ta’ Alla” lil kulħadd.

Mumenti ta’ ferħ veru li l-attrazzjonijiet li jgħollew jistgħu jgħinu  fit-tixrid tal-kreattività u l-immaġinazzjoni, qal il-Papa Franġisku, filwaqt li jalljenaw lit-tfal u lill-adulti “mill-inkwiet żgħir li jaħkem il-ħajja ta’ kuljum”. Dan huwa mrawwem mill-ġenwinità li tinsab f’post bħal park tad-divertiment, li jvarja mill-“mudelli artifiċjali u konformisti” li jiċċirkolaw fil-midja, innota l-Papa.

F’dinja li ta’ spiss hi mimlija mid-dlam u l-kunflitt, il-ferħ sempliċi u veru li jinsab f’park tad-divertiment jista’ jkun mod kif tkun kuntent. Billi tħeġġeġ lin-nies biex jinġabru flimkien u jgawdu l-kumpanija tagħhom, l-attrazzjonijiet jistgħu wkoll iġibu mumenti ta’ laqgħa flimkien bħala “aħwa fis-sempliċità”. L-Papa temm id-diskors tiegħu billi rringrazzja lill-organizzazzjoni tal-ħila tagħha li tfakkarna li “aħna magħmula mhux biss għax-xogħol, iżda wkoll għaċ-ċelebrazzjoni”.

Għal aktar tagħrif idħol fuq is-sit: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-03/pope-attractions-invite-joy-of-gospel.html

%d bloggers like this: