Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. (Sena A)

Print Friendly, PDF & Email

Inħajru lit-tfal permezz ta’ dan il-poster biex fil-weekend jieħdu sehem fil-Quddiesa fil-knisja kull nhar ta’ Ħadd mal-familjari jew mall-kuraturi tagħhom. Jagħtu l-kulur lill-istampa u ikteb it-tliet oġġetti li jissemmew fil-Vanġelu.

Leave a Reply

%d bloggers like this: