Bieb Miftuħ

Għajnuniet għat-Talb

Sena mal-Papa Franġisku. Biex jgħinnek għandek issib għal kull ġurnata: (a) Silta żgħira mill-Vanġelu tal-jum, (b) riflessjoni qasira dwarha mill-Papa Franġisku, (ċ) żewġ mistoqsijiet bħala eżami ċkejken tal-kuxjenza, u (d) talba mibnija fuq il-Vanġelu u r-riflessjoni.  – Miġbura u preżentati minn Dun Renè Vella.

Bieb Miftuh cover for laikos

Numru 20 … mill-14 ta’ April 2019 sal-20 ta’ April 2019 …
Numru 19 … mis-7 ta’ April 2019 sat-13 ta’ April 2019 …
Numru 18 … mill-31 ta’ Marzu 2019 sas-6 ta’ April 2019 …
Numru 17 … mill-24 ta’ Marzu 2019 sat-30 ta’ Marzu 2019 …


Numru 16 … mis-17 ta’ Marzu 2019 sat-23 ta’ Marzu 2019 …
Numru 15 … mill-10 ta’ Marzu 2019 sas-16 ta’ Marzu 2019 …
Numru 14 … mit-3 ta’ Marzu 2019 sad-9 ta’ Marzu 2019 …
Numru 13 … mill-24 ta’ Frar 2019 sat-2 ta’ Marzu 2019 …


Numru 12 … mill-17 ta’ Frar 2019 sas-23 ta’ Frar 2019 …
Numru 11 … mill-10 ta’ Frar 2019 sas-16 ta’ Frar 2019 …
Numru 10 … mit-3 ta’ Frar 2019 sad-9 ta’ Frar 2019 …
Numru 9 … mis-27 ta’ Jannar 2019 sat-2 ta’ Frar 2019 …


Numru 8 … mill-20 ta’ Jannar 2019 sas-26 ta’ Jannar 2019 …
Numru 7 … mit-13 ta’ Jannar 2019 sad-19 ta’ Jannar 2019 …
Numru 6 … mis-6 ta’ Jannar 2019 sat-12 ta’ Jannar 2019 …
Numru 5 … mit-30 ta’ Diċembru 2018 sal-5 ta’ Jannar 2019 …


Numru 4 … mit-23 ta’ Diċembru sad-29 ta’ Diċembru 2018 …
Numru 3 … mis-16 ta’ Diċembru sat-22 ta’ Diċembru 2018 …
Numru 2 … mid-9 ta’ Diċembru sal-15 ta’ Diċembru 2018 …
Numru 1 … mit-2 ta’ Diċembru sat-8 ta’ Diċembru 2018 …