Is-Salm 115. It-tamiet fiergħa fl-idoli

6. Katekeżi dwar it-Tama Nisranija mill-Papa Franġisku. 11 ta’ Jannar 2017.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fix-xahar l-ieħor ta’ Diċembru u fl-ewwel parti ta’ Jannar iċċelebrajna ż-żmien tal-Avvent u mbagħad dak tal-Milied: żmien tas-sena liturġika li fil-poplu ta’ Alla jerġa’ jqanqal it-tama. Li l-bniedem jittama hu bżonn primarju: jittama fil-futur, jemmen fil-ħajja, dak li aħna ngħidu “taħseb pożittivament”.

Continue reading Is-Salm 115. It-tamiet fiergħa fl-idoli

Nemmen fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika u appostolika

9. Katekeżi dwar il-Kredu mill-Papa Franġisku. 22 ta’ Mejju 2013

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba.

Fil-Kredu, dritt wara li nkunu stqarrejna l-fidi tagħna fl-Ispirtu s-Santu, ngħidu: “Nemmen fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika u appostolika”. Hemm rabta profonda bejn dawn iż-żewġ realtajiet tal-fidi: fil-fatt hu l-Ispirtu s-Santu li jagħti l-ħajja lill-Knisja, li jmexxi l-passi tagħha. Mingħajr il-preżenza u l-azzjoni bla waqfien ta’ l-Ispirtu s-Santu, il-Knisja ma tistax tgħix u ma tistax twettaq ix-xogħol li Ġesù Rxoxt fdalha biex tmur u tagħmel dixxipli mill-ġnus kollha (ara Mt 28:18). Continue reading Nemmen fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika u appostolika