Il-Papa f’Santa Marta: Il-Mulej hu l-blata


Il-Ħamis, 6 ta’ Dċembru 2018: Tgħid u tagħmel. Ramel u blat. ‘Il fuq u l-isfel. L-omelija li għamel il-Papa llum il-Ħamis 6 ta’ Dċembru fil-kappella tad-Dar Sant Marta, bnieha fuq dawn il-koppji ta’ kliem ta’ kuntrast waħda mal-oħra. Il-Papa kien qed jirrifletti fuq il-qari li ttina l-liturġija tal-ġurnata meħud minn San Mattew u mill-Profeta Iżaija.

L-ewwel grupp hu “tgħid u tagħmel”. Dawn juru mixjiet opposti fil-ħajja nisranija: Li tgħid hu mod ieħor kif temmen, imma li tgħid biss huwa superfiċjali jew nofs triq: ngħid li jien nisrani imma ma nagħmlix dak li hu tan-nisrani. Ftit jew wisq, fi kliem sempliċi, osserva l-Papa, hu kristjaneżmu ‘finta’, ‘taparsi’. Li tgħid waħdu hu ‘qoxra’, tgħid mingħajr ma tagħmel.

Il-proposta ta’Ġesù hi l-konkretezza: konkretezza dejjem. Meta xi ħadd kien jersaq lejh u jitolbu parir, Hu kien dejjem jagħti tweġibiet konkreti. L-opri tal-ħniena huma konkreti.
Iż-żewġ kelmiet l-oħra, ‘ramel u blat’ ukoll jimxu f’direzzjoni opposta għal xulxin. Ir-ramel mhux solidu, hu konsegwenza ta’ dak li tgħid, hu ħajja mibnija mingħajr pedament. Iżda l-blata hu l-Mulej.

Il-Mulej hu l-qawwa. Imma bosta drabi min jafda fil-Mulej ma jidhirx, mhux bniedem ta’ suċċess, hu moħbi… imma sod. It-tama tiegħu mhix fil-paroli, fil-vanità, fil-kburija, fis-setgħat bla sugu tal-ħajja… . Il-Mulej huwa l-blata. Il-konkretezza tal-ħajja nisranija tmexxina ‘l quddiem biex nibnu fuq dik il-blata li hu Alla, li hu Ġesù: fuq is-solidu tad-divinità, mhux fuq l-apparenzi jew fuq il-vanità, il-kburija, ir-rakkomandazzjonijiet. Xejn minn dan, imma fuq il-verità.

It-tielet par ta’ kliem iqiegħed il-passi ta’ imkabbrin u l-vanitużi f’kuntrast ma’ dawk tal-umli. Il-Papa Franġisku fakkar li fl-ewwel qari mill-Ktieb ta’ Iżaija, il-Mulej, lil min kien fil-għoli, niżżlu, ġarraf il-belt imkabbra, waqqagħha għal isfel, ġarrafha għal kollox. Taħt is-saqajn tirtifes, saqajn tal-imgħakksin, il-passi tal-foqra.

Dal-pass tal-profeta Iżaija għandu l-bixra tal-innu tal-Madonna: il-Magnificat: il-Mulej jerfa’ lill-umli, lil dawk li jgħejxu fil-konkretezza tal-ħajja ta’ kuljum, u jniżżel lill-għonja, lil dawk li ħajjithom bnewha fuq il-vanità, fuq il-kburija… dawn malajr jintfew.

F’daż-żmien tal-Avvent, temm jgħid il-Papa, hemm xi mistoqsijiet kruċjali li jistgħu jgħinuna: Jien nisrani tal-kliem jew tal-fatti? Ħajti nibnieha fuq il-blata li hu Alla jew fuq ir-ramel tal-mondanità u tal-vanità? Jien umli, nipprova li nibqa’ lura, ma nkunx imkabbar biex b’hekk inkun qed inservi lill-Mulej?

Miġjub mit-Taljan għall-Malti minn Joe Huber.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.