Sliem għalik, Bint il-Missier


Sliem għalik, Bint il-Missier hija talba li San Ġorġ Preca kien ried li tingħad kull bhar ta’ Sibt bħala tislima lill-Madonna f’dan il-jum li fit-tradizzjoni kattolika huwa speċjalment marbut mal-Verġni Marija.

Sliem Ghalik Bint il-Missier

Minn Joe Galea

Published by

Joe Farrugia

Blog tas-Segretarjat għal-Lajċi.