It-Talba ta’ Mosè (3)

Print Friendly, PDF & Email

Riflessjoni fuq xi paragrafi mill-katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali tal-Erbgħa 17 ta’ Ġunju 2020 fil-biblijoteka tal-Palazz Appostoliku.

Riflessjoni 3

“Dejjem marbut mal-poplu. Mosè qatt ma tilef il-memorja tal-poplu tiegħu. U dan hu l-kobor tar-ragħajja: ma jinsewhx lill-poplu, ma jinsewx l-għeruq tagħhom. Dan hu li jgħid Pawlu lill-Isqof żagħżugħ maħbub tiegħu Timotju: “Ftakar f’ommok u f’nanntek, fl-għeruq tiegħek, fil-poplu tiegħek”. Mosè tant hu ħbieb ma’ Alla li jista’ jitkellem miegħu wiċċ imb wiċċ (ara Eż 33:11); u jibqa’ tant ħabib mal-bnedmin li tiġih ħniena għad-dnubiet tagħhom, għat-tentazzjonijiet tagħhom, għan-nostalġiji li f’daqqa waħda l-eżiljati kienet tiġihom tal-imgħoddi, huma u jaħsbu f’meta kienu l-Eġittu.” – Il-Papa Franġisku

Mhux l-ewwel darba li l-Papa Franġisku tkellem dwar l-importanza tal-memorja. Għandu espressjoni: “Id-dimensjoni tal-memorja”, fi kliem ieħor li niftakru li Alla hu preżenti magħna. Hawnhekk jgħid li Mosè qatt ma tilef il-memorja tal-poplu tiegħu. Aħna ngħixu f’Alla, kif kien iħobb jgħid San Ġorġ Preca. “U dan hu l-kobor tar-ragħajja”, ikompli l-Papa dwar il-mexxejja, “ma jinsewhx lill-poplu, ma jinsewx l-għeruq tagħhom”. Ifakkar x’jgħid l-Appostlu Pawlu lill-Isqof żagħżugħ u maħbub tiegħu Timotju: “Ftakar f’ommok u f’nanntek, fl-għeruq tiegħek, fil-poplu tiegħek”.

“Ma jeżistix nisrani mingħajr Knisja, nisrani li jimxi waħdu, għax Ġesù stess daħal fil-mixja tal-poplu tiegħu.” Dan qalu l-Papa Franġisku waqt il-quddiesa fid-Dar Santa Marta. Spjega li “Alla għandu storja, għax ried li jimxi magħna. U ma nistgħux nifhmu lil Ġesù Kristu mingħajr l-istorja. Ma jistax ikun hemm Kristjan mingħajr storja, Kristjan mingħajr poplu, Kristjan mingħajr Knisja. In-nisrani hu persuna ta’ memorja: jitlob il-grazzja tal-memorja, dejjem.  Meta jħares ‘il quddiem huwa bniedem ta’ tama. Il-ħin kollu jgħid lill-Mulej: “Iva, irrid il-kmandamenti, irrid il-volontà tiegħek, irrid nimxi warajk.”

Tajjeb li naħsbu dwar kif inhi l-identità Nisranija tagħna, għax l-identità Nisranija tagħna hi appartenenza ma’ poplu, il-Knisja.  Mingħajr dan aħna m’aħniex insara. Aħna dħalna fil-Knisja bil-Magħmudija: hemmhekk sirna Nsara.  Għaldaqstant irid ikollna d-drawwa li nitolbu l-grazzja tal-memorja. Anki l-memorja personali. U nistaqsu spiss: “X’għamel Alla miegħi? Kif ħabbni? Kif qed iħobbni?” Dan ikun ta’ ġid għalina.

Minn Joe Galea

%d bloggers like this: