Jalla l-Ġimgħa Mqaddsa tgħinna naċċettaw it-toroq t’Alla

Print Friendly, PDF & Email

It-Tlieta, 24 ta’ Marzu 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Illum il-Papa Franġisku stieden lill-Insara kollha bex jaċċettaw l-imħabba t’Alla mingħajr ma jikkritikaw u jsibu oġġezzjonijiet. Din l-istedina għamilha waqt l-omelija tal-quddiesa li qaddes fil-kappella tad-Dar Santa Marta fil-Vatikan.

Il-Papa ħa spunt mill-Vanġelu tal-ġurnata li jirrakkonta kif ulied Iżrael gergru kontra Alla waqt il-vjaġġ fid-deżert u kemm sabu xi jgħidu dwar l-ikel ħażin li kien jipprovdilhom il-Mulej.

Franġisku qal li Alla joffri s-salvazzjoni b’elf mod differenti imma wisq spiss, aħna m’għandniex ħila naċċettaw it-toroq divini tiegħu.

Fis-silta tal-Vanġelu l-Mulej jibgħat il-kastig tiegħu taħt forma ta’ sriep li kienu jigdmu lin-nies u jħalluhom mejta.

Għalhekk Mosè talab għall-poplu u obda l-kmand tal-Mulej, għamel serpent tal-bronż fuq arblu biex b’hekk ta s-salvazzjoni lil kull min kien iħares lejh wara li jisfa migdum.

Kienu biss l-interċessjoni ta’ Mosè, u s-simbolu tas-salib li fuqu kellu jmut Kristu, osserva l-Papa, li wasslu għas-salvazzjoni mill-velenu lil min kien jingidem.

Il-Qdusija Tiegħu ddeskriva l-atteġġjament ta’ ħafna Nsara tal-lum bħala wieħed ‘spiritwalment kapriċċuż’ u żied li ta’ spiss aħna nagħmlu l-istess tip ta’ żball u ndendlu geddumna u ngergru.

Kemm minna l-Insara nsibu ruħna ‘avvelenati’ mill-ħajja li ma ttiniex is-sodisfazzjon li nistennew minnha? Iva. Alla hu tajjeb… aħna Nsara… imma… Dan it-tip ta’ Nisrani jispiċċa biex ma jiftaħx qalbu għas-salvazzjoni ta’ Alla, imma dejjem jagħmel il-kundizzjonijiet. ‘Iva, irrid insalva, imma b’dal-mod…’ Din l-attitudni hija l-velenu tal-qalb.

Il-Papa Franġisku qal li meta aħna ma naċċettawx il-grazzja t’Alla bil-mod kif tkun offruta lilna, inkunu qed nidinbu. Dan javvelenalna lil ruħna, ineżżagħha mill-ferħ. U Ġesù, żied jgħid, solva dil-problema billi tela’ fuq l-għolja tal-Kalvarju.

Ġesù stess jieħu dan il-velenu fuqu nnifsu. Dawn l-Insara bierda, tan-nofs qalb, ikunu mimlijin entużjażmu għall-bidu tal-vjaġġ ma’ Ġesù imma mat-triq jisfaw jintilfu fid-delużjoni.

L-uniku mod kif dan jitfejjaq hu li nħarsu lejn is-Salib, li nħarsu lejn Alla li jieħu d-dnubiet tagħna fuq spallejH. Id-dnub tiegħi qiegħed hemm. Kemm Insara tal-lum, kompla l-Papa, imutu fid-deżert tal-għali tagħhom, igemgmu għax ma jaċċettawx it-toroq t’Alla!

Inħarsu lejn is-serpent, temm il-Papa, lejn il-velenu. Hemmhekk hemm il-ġisem ta’ Kristu. Il-velenu tad-dnubiet kollha tad-dinja qiegħed hemm. Ejjew nitolbu l-grazzja li naċċettaw il-waqtiet diffiċli tal-ħajja, naċċettaw it-toroq divini tas-salvazzjoni, naċċettaw l-ikel ħażin li ulied Iżrael gemgmu dwaru. Ejjew naċċettaw it-toroq li fihom irid imexxina l-Mulej.

Jalla l-Ġimgħa Mqaddsa, li tibda l-Ħadd li ġej, tgħinna nitbiegħdu mit-tentazzjoni li nsiru Nsara ‘tal-iva…imma…”

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

Leave a Reply

%d bloggers like this: