Powerpoints tal-Quddies tal-Ħadd. Sena B

Avvent. L-1 Ħadd

Avvent. It-2 Ħadd

Avvent. It-3 Ħadd

Avvent. Ir-4 Ħadd


Milied. Vġili tal-Milied

Milied. Milied billejl

Milied. Milied mas-Sebħ

Milied. Milied binhar

Imqaddsa Omm Alla

Il-Familja Mqaddsa

Il-Magħmudija tal-Mulej

L-Epifanija tal-Mulej


L-Erbgħa tal-Irmied

L-Ewwel Ħadd tar-Randan

It-Tieni Ħadd tar-Randan

It-Tielet Ħadd tar-Randan

Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan

Il-Ħames Ħadd tar-Randan

Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej

Ħamis ix-Xirka: Tifkira tal-Ikla tal-Mulej

Il-Ġimgħa l-Kbira: Tifkira tal-Mewt tal-Mulej


It-Tħabbira Solenni tal-Għid (Qasira)

It-Tħabbira Solenni tal-Għid

Vġili tal-Qawmien tal-Mulej (Bla Magħmudija)

Vġili tal-Qawmien tal-Mulej (Bil-Magħmudija)

Għid il-Kbir – San Mark

It-Tieni Ħadd tal-Għid

It-Tielet Ħadd tal-Għid

Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid

Il-Ħames Ħadd tal-Għid

Is-Sitt Ħadd tal-Għid

Tlugħ il-Mulej fis-Sema

Għid il-Ħamsin – Pentecoste

Trinità Qaddisa

Il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej


 

It-2 Ħadd matul is-Sena

It-3 Ħadd matul is-Sena

Ir-4 Ħadd matul is-Sena

Il-5 Ħadd matul is-Sena

Is-6 Ħadd matul is-Sena

Il-11-il Ħadd matul is-Sena

It-12-il Ħadd matul is-Sena

It-13-il Ħadd matul is-Sena

L-14-il Ħadd matul is-Sena

Il-15-il Ħadd matul is-Sena

Is-16-il Ħadd matul is-Sena

Is-17-il Ħadd matul is-Sena

It-18-il Ħadd matul is-Sena

Id-19-il Ħadd matul is-Sena

L-20 Ħadd matul is-Sena

Il-21 Ħadd matul is-Sena

It-22 Ħadd matul is-Sena

It-23 Ħadd matul is-Sena

L-24 Ħadd matul is-Sena

Il-25 Ħadd matul is-Sena

Is-26 Ħadd matul is-Sena

Is-27 Ħadd matul is-Sena

It-28 Ħadd matul is-Sena

Id-29 Ħadd matul is-Sena

It-30 Ħadd matul is-Sena

Il-31 Ħadd matul is-Sena

It-32 Ħadd matul is-Sena

It-33 Ħadd matul is-Sena

Is-Solennità ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu

%d bloggers like this: